اندازه گیری مقدار دقیق اندوتوکسین با دستگاه PTS Endosafe

کیت سنجش اندوتوکسین,رفرانس استاندارد,اندیکاتور بیولوژیک,دستگاه PTS,کارتریج PTS دستگاه پی تی اس
رفرانس استاندارد ناخالصی فارماکوپه داروئی,اندیکاتور بیولوژیک
کیت سنجش اندوتوکسین,رفرانس استاندارد,اندیکاتور بیولوژیک,دستگاه PTS
کیت سنجش اندوتوکسین,رفرانس استاندارد,اندیکاتور بیولوژیک,دستگاه PTS
اندازه گیری مقدار دقیق اندوتوکسین با دستگاه PTS Endosafe
اندازه گیری مقدار دقیق اندوتوکسین در فرآوردهای تزریقی و تولید رادیو داروها و آمپول و
داروسازی با دستگاه PTS تنها در ۱۵دقیقه به روش کروموژنیک LAL


تهیه رفرنس استانداردهای USP

تهیه رفرنس استانداردهای USP

رفرانس استانداردهای مرجع داروئی و ناخالصی USP Reference Standard مصرفی در آزمایشگاهها با استانداردهای مرجع USP, BP, EP

کیت سنجش اندوتوکسین LAL Endosafe - Lonza

کیت سنجش اندوتوکسین LAL Endosafe – Lonza
کیت سنجش اندوتوکسین به روش ژل کلات ، ژل ال آ ال و کیت LAL سینگل تست ۲۴ تستی و مولتی تست ۶۴ تستی لونزا

اندیکاتورهای بیولوژیک MesaLabs بخار- حرارت خشک - گاز اتیلن اکساید

اندیکاتورهای بیولوژیک MesaLabs بخار EZ Test Steam
حرارت خشک RelaSat – گاز اتیلن اکساید EZ Test EO
اندیکاتورهای بیولوژیک MesaLab شیمیائی و میکروبی
ساخت کمپانی MesaLabs Biological Indicators
محصولات اندیکاتورهای بیولوژیک شیمیائی و میکروبی
Mesa Biological Indicators


سنجش-اندوتوکسین-روش-ژل-کلات

واردات کیت سنجش اندوتوکسین Endosafe LAL LONZA PYROGENT Plus
Limulus Amebocyte Lysate LAL
LONZA - ENDOSAFE
MesaLabs Biological Indicators
Endosafe Nexgen PTS Glucan Assay and Gram ID
Endosafe - PTS Glucan Assay and Gram ID
US Pharmacopoeia USP Reference Standard
Charles River Endosafe

کیت سنجش اندوتوکسین

دستگاه PTS اندیکاتور بیولوژیکال ورکینگ رفرانس استاندارد

کیت سنجش اندوتوکسین به روش ژل کلات Gel – LAL از کمپانی Charles River Endosafe آمریکا Limulus Amebocyte Lysate LAL Gel-Clot & EndPoint LAL Reagents کیتهای سنجش اندوتوکسین ژل ال آ ال Limulus Amebocyte Lysate LAL Gel – Clot & End – Point LAL Reagents کیت LAL سینگل تست ۲۴ تستی و مولتی تست ۶۴ تستی لونزا LONZA PYROGENT Plus


کیتهای سنجش اندوتوکسین،رفرانس استاندارد داروئی،اندیکاتور بیولوژیک،دستگاه PTS با کارتریج

کیتهای سنجش اندوتوکسین ژل ال آ ال
Limulus Amebocyte Lysate LAL
Gel – Clot & End – Point LAL Reagents
کیت LAL سینگل تست ۲۴ تستی و مولتی تست ۶۴ تستی و ۲۵۰ تستی لونزا و ایندوسیف در بسته بندی و حساسیتهای مختلف
تهیه رفرنس استانداردهای یا استانداردهای مرجع داروئی و ناخالصی (reference standard) اندیکاتورهای شیمیایی و بیولوژیکی MESALABS نوار میکروبی ویال میکروبی اتوکلاو اتیلن اکساید و حرارت خشک آون
دستگاه PTS 100 – پی تی اس ۱۰۰ به همراه کارتریج و چاپگر و کلیه متعلقات
مورد مصرف درپزشکی هسته ای و تولید رادیو دارو با ایندوسیف Endosafe® Nexgen-PTS


با ما در ارتباط باشید

فاکس: ۴۲۶۹۴۹۹۰-۰۲۱

موبایل۱: ۰۹۱۲۸۳۰۵۰۱۵

موبایل۲: ۰۹۱۰۹۸۰۱۰۳۵

وب سایت: www.endosafekit.com

ایمیل: omidyekta2000 (AT) gmail.com

آدرس تلگرام :

telegram.me/endosafe

درصورت نیاز به استانداردها با داشتن مشخصات کامل رفرانس استاندارد مورد نیاز با کارشناسان ما تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت نمایید.

ارسال پیام به ما